Kinder 2013 – wyniki

W dniu 2 marca 2013 r. w hali sportowej przy Zespole Szk?? Nr 1 w Nowej D?bie rozegrany zosta?
I turniej eliminacji wojew?dzkich Kinder+Sport Puchar Polski w kategorii dziewcz?t klas 6.
Gospodarzem turnieju by? Klub Pi?ki Siatkowej. Do Nowej D?by na turniej przyjecha?o 16 zespo??w.
Turniej podzielony zosta? na trzy fazy:
1. Eliminacje,
2. Bara?e,
3. Fina?y.
W eliminacjach zespo?y zosta?y rozstawione do 4 grup. W tej fazie turnieju na czterech boiskach rozegrano 32 mecze-sety.
W toku rozegranych spotka? z ka?dej z grup wy?oniono po dwa najlepsze zespo?y, kt?re rozegra?y ze sob? etap bara?y premiowany wej?cie do fina??w: A i B.
W ca?ym turnieju bardzo dobrze spisa? si? zesp?? KPS Nowa D?ba 1, kt?ry awansowa? do fina?u A.
Nale?y tu doda?, ?e do tego fina?u awans mog?y wywalczy? zespo?y, kt?re w pierwszych dw?ch etapach nie przegra?y ?adnego meczu.
Fina? turnieju to walka pomi?dzy czterema najlepszymi zespo?ami: UKS Sz?stka Mielec, MKS V LO Rzesz?w, UKS G?ra Ropczycka i KPS Nowa D?ba.
Rozegrano w nim mecze systemem \”ka?dy z ka?dym\”. Poniewa? trzy zespo?y w finale wygra?y tak? sam? ilo?? mecz?w, o ko?cowych wynikach zdecydowa?y ma?e punkty.

Klasyfikacja ko?cowa turnieju

1.UKS Sz?stka Mielec 1
2.KPS Nowa D?ba 1
3.SP G?ra Ropczycka
4.MKS V LO Rzesz?w 1
5.SP-3 Tarnobrzeg 2
6.UKS Mustang Mielec
7.CES Vega Stalowa Wola 1
8.UKS Sz?stka Mielec 2
9.UKS Zaleszany 1
10.UKS Zaleszany 2
11.LUKS Kamie? 2
12.LUKS Kamie? 1
13.SP-3 Tarnobrzeg 1
14.CES Vega Stalowa Wola 2
15.KPS Nowa D?ba 2
16.UKS Sz?stka Mielec 3
17.DAS K?pa D?bica
18.CES Vega Stalowa Wola 3

W ca?ym turnieju rozegrano 61 mecz?w-set?w.

Zesp?? KPS Nowa D?ba 1 stanowi?y zawodniczki:
Agata Sobieszek, Magdalena Milczanowska, Kamila Tomczyk, Kornelia Dudziak, Magdalena Buras.

Klub Pi?ki Siatkowej uczestniczy w rozgrywkach dzi?ki ?rodkom finansowym pozyskanym z bud?etu Miasta i Gminy Nowa D?ba przeznaczonym na wsparcie sportu na terenie miasta.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.