Wicemistrzostwo Podkarpacia

W sobot? 11 maja 2013 r. w Le?ajsku odby? si? fina?owy turniej pi?ki siatkowej
o mistrzostwo wojew?dztwa podkarpackiego dziewcz?t rocznik 2000.
Bardzo dobrze spisa?y si? zawodniczki KPS Nowa D?ba, kt?re po trudnych meczach z UKS MOSiR Jas?o, UKS Gimnazjum Przemy?l, MKS Jaros?aw, UKS Krasne awansowa?y do fina?u rozgrywek.
W ostatnim meczu decyduj?cym o tytule mistrzowskim trafi?y na bardzo dobrze dysponowane przeciwniczki, kt?re wykorzystuj?c atut w?asnej hali zdoby?y tytu? mistrzy? wojew?dztwa i awansowa?y do fina?u Mistrzostw Polski. Zawodniczki nasze zajmuj?c
drugie miejsce i tytu? wicemistrzy? Podkarpacia
uzyska?y awans do P??fina?u Mistrzostw Polski, kt?ry odb?dzie si? 25 maja 2013 r, a gospodarzem turnieju b?dzie wojew?dztwo ?wi?tokrzyskie.

Zesp?? prowadzony przez trenera J.Szpunara stanowi?:
g?rny szereg od lewej:
Anna Flis, Kamila Tomczyk, Zuzanna Bia?ek, Kornelia Dudziak, Magdalena Milczanowska
szereg dolny od lewej:
Magdalena Buras, Karolina Karnat, Agata Sobieszek, Jagoda Kope?, Natalia Strzelczyk, Daria Kami?ska

Dziewcz?ta uczestnicz? w rozgrywkach dzi?ki finansom pozyskanym przez KPS z bud?etu Gminy Nowa D?ba przeznaczonym na wspieranie sportu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.