Mikołajkowy Prezent od PSS Społem

Mi?o nam poinformowa?, ?e kolejna firma postanowi?a wesprze? zawodniczki trenuj?ce w Klubie Pi?ki Siatkowej. Zarz?d PSS Spo?em Nowa D?ba na swoim posiedzeniu pod koniec listopada podj?? decyzj? o przeznaczeniu ?rodk?w finansowych na zakup koszulek treningowych dla dzieci i m?odzie?y uprawiaj?cej pi?k? siatkow?. Za kwot? 1000 z? zaprojektowano i wykonano koszulki, kt?re 6 grudnia wr?czone zosta?y zawodniczkom KPS Nowa D?ba jako prezenty \”miko?ajkowe\”. W imieniu zawodniczek sk?adamy Zarz?dowi Firmy PSS Spo?em serdeczne podzi?kowania.

\"\"

>\"\">\"\"

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.