Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Klubu Piłki Siatkowej w związku z zakończeniem kadencji w 2018 r. zgodnie ze Statutem zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu: 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 18.00 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie.                                 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania to 6 grudnia 2018 r. godzina 18:15
Jednocześnie prosimy do czasu Walnego Zebrania o przygotowanie kandydatur do władz KPS na następną kadencję.

Wg Statutu władze klubu stanowią :

1. Zarząd – składający się z 5 osób ( jedną z uchwał, którą będziemy proponować do podjęcia będą zmiany w Statucie zmniejszające liczbę członków Zarządu do trzech)

2.Komisja Rewizyjna – 3 osoby.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Piłki Siatkowej w dniu 6 grudnia 2018r.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego – prowadzącego oraz powołanie protokolanta Zebrania.
 3. Odczytanie oraz przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.
 4. Ustalenie sposobu głosowania.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej.
 6. Stwierdzenie przez przewodniczącego Komisji Mandatowo – Wyborczej prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu Piłki Siatkowej za lata 2013-2018 (zachęcamy w celu usprawnienia Zebrania do przejrzenia sprawozdań za poszczególne lata zobacz tu >>>>) (po ukazaniu się strony z linku należy wpisać w polu  KRS 0000407460 oraz w polu Rok sprawozdawczy – rok który chcemy przejrzeć)
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej kliknij tu >>>  Sprawozdanie_Komisji_Rewizyjnej_za_lata 2013-2018
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu Piłki Siatkowej,b)składek członkowskich Klubu Piłki Siatkowej,
 10. Odczytanie regulaminu przeprowadzenia wyborów władz Klubu.
 11. Przeprowadzenie wyborów do władz klubu: Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 12. Przerwa –  Zebrania członków nowo wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej mające na celu ukonstytuowanie się Władz Klubu.
 13. Informacja nowo wybranych: Zarządu i Komisji Rewizyjnej na temat ukonstytuowania się władz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Władz Klubu Piłki Siatkowej
 15. Sprawy różne
 16. Zamknięcie obrad.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wiadomości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.