Składki członkowskie

Wypełniając punkt 3 Uchwały nr 3 podjętej na Walnym Zebraniu Klubu Piłki Siatkowej w czerwcu 2013 r. przypominamy, że rodzice zaproponowali wysokość składek członkowskich jak w poniższej uchwale:

Uchwała nr 3

Walnego Zebrania Klubu Piłki Siatkowej dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie składek członkowskich Klubu Piłki Siatkowej                                                                                                                               

Na podstawie art. 2. pkt. 2 rozdział 1 Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz pkt. 1 litera „h”  § 17 rozdziału 4 Statutu Klubu uchwala się co następuje:

  1. Wysokość składki członkowskiej Klubu Piłki Siatkowej wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) rocznie.
  2. Składka płacona jest przelewem lub jako wpłata gotówkowa na konto Klubu Piłki Siatkowej w poniższych formach i terminach:

–  wpłata jednorazowa całej kwoty wysokości składki w terminie do końca czerwca każdego  roku,

–  dwie wpłaty w wysokości połowy składki w terminach:

  1. pierwsza rata do końca czerwca każdego roku,
  2. b) druga rata do końca listopada każdego roku.
  3. Zobowiązuje się Zarząd Klubu do poinformowania wszystkich członków Klubu o podjęciu niniejszej uchwały.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dane do przelewu: Klub Piłki Siatkowej ul. Leśna 40 39-460 Nowa Dęba 

Nr konta:    81 2030 0045 1110 0000 0413 6570

Tytuł wpłaty:  „Składka Członkowska –  imię nazwisko dziecka”