Trochę o nas

Klub Piłki Siatkowej powstał 19 marca 2008 r. z przekształcenia działającej od 1995 roku Uczniowskiej Sekcji Piłki Siatkowej. Podbudową do działania klubu w szeregach polskiej siatkówki jest wieloletnia współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi , dyrekcjami wszystkich typów szkół znajdujących się na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, Podkarpackim Wojewódzkim Związkiem Piłki  Siatkowej oraz Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym. Od 2008 roku rodzice zawodniczek uprawiających piłkę siatkową zdecydowali się zaangażować w działalność Klubu w dużo większym zakresie niż było to do tej pory. Pierwszym tego symptomem było uczestnictwo w Walnym Zebraniu Klubu Piłki Siatkowej oraz wzięcie udziału w wyborach do władz Klubu. Troje rodziców zostało wybranych do 5-osobowego Zarządu oraz troje do Komisji Rewizyjnej (100 % składu tej komisji).                                                                                                                                                                           Skład Pierwszego Zarządu KPS:

Beata Tebin-Tomczyk – Prezes
Jacek Szpunar – Wiceprezes
Marek Powrózek – Sekretarz
Teresa Bajda-Kosmala – Członek
Tomasz Zierold – Członek.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Wiesław Kalicki – Przewodniczący
Urszula Panek – Członek
Józefa Dul – Członek.

10 stycznia 2012 r. Klub Piłki Siatkowej Nowa Dęba dzięki staraniom pierwszego Zarządu przy współpracy Pani Renaty Wdowik – dbającej o sprawy finansowo-księgowe klubu, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407460 jako Organizacja Pożytku Publicznego. Od tego właśnie roku uprawnieni jesteśmy do pozyskiwania 1% jako wsparcia na działalność naszego Klubu.
W 2013 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym dokonano wyboru nowych władz:
Beata Tebin-Tomczyk – Prezes
Jacek Szpunar – Wiceprezes
Marek Powrózek – Sekretarz
Ewa Białek – Członek
Karol Zaliński – Członek.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Wiesław Kalicki – Przewodniczący
Hanna Sobieszek – Członek
Antonii Majowicz – Członek.

6 grudnia 2018 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym dokonano wyboru władz na kolejną kadencję:
Jacek Szpunar – Prezes
Beata Tebin-Tomczyk – Wiceprezes
Karol Zaliński – Sekretarz
Andrzej Szpala – Członek
Ryszard Wojciechowski – Członek.

Komisja Rewizyjna:
Robert Suska – Przewodniczący
Joanna Bunio – Członek
Wiesław Kalicki – Członek.

Klub Piłki Siatkowej współpracuje aktualnie z niżej wymienioną kadrą trenerską:

Urszula Nowak – instruktor piłki siatkowej, nauczyciel wychowania fizycznego SP2
Joanna Bunio – instruktor piłki siatkowej
Adam Szpunar – instruktor piłki siatkowej , nauczyciel wychowania fizycznego SP2
Robert Suska – instruktor piłki siatkowej , nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół Nr 1
Jacek Szpunar – trener piłki siatkowej II klasa państwowa, nauczyciel wychowania fizycznego SP2
Do czerwca 2017 r. w klubie zatrudniony był również Mieczysław Szpunar.

Działacze i trenerzy Klubu Piłki Siatkowej wyznaczają sobie za najważniejszy cel kontynuację dotychczasowego systemu szkolenia podstawowego odbywającego się przy współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie. Najważniejsza w tym systemie będzie ciągłość szkolenia każdego rocznika, by stworzyć model siedmiu grup szkoleniowych:

1. Klasa II-IV szkoły podstawowej – mini siatkówka „dwójki” (rozgrywki „Kinder+Sport” Puchar Polski),
2. Klasa V szkoły podstawowej – mini siatkówka „trójki” (rozgrywki „Kinder+Sport” Puchar Polski),
3. Klasa VI szkoły podstawowej – mini siatkówka „czwórki” (rozgrywki „Kinder+Sport” Puchar Polski),
4. Klasy VII-VIII szkoły podstawowej – młodziczki – eliminacje Mistrzostw Polski Młodziczek – PZPS
5. Klasy I-II – szkoły ponadpodstawowej – kadetki – eliminacje Mistrzostw Polski
6. Od klasy II szkoły ponadpodstawowej – juniorki – eliminacje Mistrzostw Polski oraz ewentualnie seniorki.

Mamy świadomość, że realność postawionych przed sobą zadań zależy od dwóch podstawowych czynników: bazy  w postaci dostępności do pełnowymiarowych hal sportowych oraz od finansów. Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie zjednać całe nowodębskie środowisko co do słuszności naszych poczynań, a jeśli tak się stanie na parkiety naszych sal wróci siatkówka kobiet  w najlepszym na jakie stać nasze środowisko wydaniu. Gwarancją na to są nowodębskie dziewczęta i ich trenerzy, których predyspozycje do szkolenia i uprawiania piłki siatkowej potwierdzają wyniki uzyskane w okresie ostatnich kilku lat.