Trochę o nas

Klub Piłki Siatkowej powstał 19 marca 2008 r. z przekształcenia działającej od 1995 roku Uczniowskiej Sekcji Piłki Siatkowej. Podbudową do działania klubu w szeregach polskiej siatkówki jest wieloletnia współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi , dyrekcjami wszystkich typów szkół znajdujących się na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, Podkarpackim Wojewódzkim Związkiem Piłki  Siatkowej oraz Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym. Od bieżącego roku rodzice zawodniczek uprawiających piłkę siatkową zdecydowali się zaangażować w działalność Klubu w dużo większym zakresie niż było to do tej pory. Pierwszym tego symptomem było uczestnictwo w Walnym Zebraniu Klubu Piłki Siatkowej oraz wzięcie udziału w wyborach do władz Klubu. Troje rodziców zostało wybranych do 5-osobowego Zarządu oraz troje do Komisji Rewizyjnej (100 % składu tej komisji).                                                                                                                                                                           Skład Pierwszego Zarządu KPS:

Beata Tebin-Tomczyk – Prezes

Jacek Szpunar – Wiceprezes

Marek Powrózek – sekretarz

Teresa Bajda-Kosmala – Członek

Tomasz Zierold – Członek.

Skład Komisji Rewizyjnej:                                                                                                               Wiesław Kalicki – Przewodniczący

Urszula Panek – członek

Józefa Dul – Członek.

Klub Piłki Siatkowej współpracuje aktualnie z niżej wymienioną kadrą trenerską:

Urszula Nowak – instruktor piłki siatkowej, nauczyciel wychowania fizycznego SP2

Joanna Bunio – instruktor piłki siatkowej

Adam Szpunar – instruktor piłki siatkowej , nauczyciel wychowania fizycznego SP2

Robert Suska – instruktor piłki siatkowej , nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1

Jacek Szpunar – trener piłki siatkowej II klasa państwowa, nauczyciel wychowania fizycznego SP2

Do czerwca 2017 r. w klubie zatrudniony był również Mieczysław Szpunar.

Działacze i trenerzy Klubu Piłki Siatkowej wyznaczają sobie za najważniejszy cel kontynuację dotychczasowego systemu szkolenia podstawowego odbywającego się przy współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie na bazie corocznego tworzenia klas z rozszerzonym programem wychowania fizycznego ze szczególnym uwzględnieniem naboru dziewcząt do szkolenia w piłce siatkowej. Najważniejsza w tym systemie będzie ciągłość szkolenia każdego rocznika, by w ciągu najbliższych lat stworzyć model siedmiu grup szkoleniowych:

1. Klasa IV szkoły podstawowej – mini siatkówka „dwójki” (rozgrywki „Kinder” Puchar Polski),

2. Klasa V szkoły podstawowej – mini siatkówka „trójki” (rozgrywki „Kinder” Puchar Polski),

3. Klasa VI szkoły podstawowej – mini siatkówka „czwórki” (rozgrywki „Kinder” Puchar Polski),

4.  Klasa I gimnazjum – pierwszy rocznik młodziczek – eliminacje Mistrzostw Polski Młodziczek – PZPS

5.  Klasa II gimnazjum – drugi rocznik młodziczek  – eliminacje Mistrzostw Polski Młodziczek – PZPS

6.  Klasa III gimnazjum oraz I klasa szkoły ponadgimnazjalnej – kadetki – eliminacje Mistrzostw Polski

7.   Od klasy II szkoły ponadgimnazjalnej – juniorki – eliminacje Mistrzostw Polski oraz seniorki.

Mamy świadomość, że realność postawionych przed sobą zadań zależy od dwóch podstawowych czynników: bazy  w postaci dostępności do pełnowymiarowych sal treningowych oraz od finansów. Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie zjednać całe nowodębskie środowisko co do słuszności naszych poczynań, a jeśli tak się stanie na parkiety naszych sal wróci siatkówka kobiet  w najlepszym na jakie stać nasze środowisko wydaniu. Gwarancją na to są nowodębskie dziewczęta i ich trenerzy, których predyspozycje do szkolenia i uprawiania piłki siatkowej potwierdzają wyniki uzyskane w okresie ostatnich kilku lat.