Zapraszamy na mecze

Rozpocz??y si? rozgrywki m?odzie?owych lig podkarpackich w pi?ce siatkowej. Klub Pi?ki Siatkowej uczestniczy w tych rozgrywkach w kategoriach: m?odziczek, kadetek i juniorek. W 2014 r. uczestnictwo w tych rozgrywkach mo?liwe jest dzi?ki ?rodkom finansowym pozyskanym w wyskoko?ci 58 tys. z? z Gminy Nowa D?ba, kt?re przeznaczone s? na wparcie realizacji przedsi?wzi?? s?u??cych rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa D?ba.
Zapraszamy na mecze i turnieje wojew?dzkich eliminacji Mistrzostw Polski w terminach zamieszczonych w poni?szej tabeli:

\"\"

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.