Rusza II etap budowy hali sportowej przy „dwójce”

W dniu 5 listopada zosta?a podpisana umowa z Firm? Budowlan? „LISBUD” z Mielca na realizacj? II etapu budowy Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej D?bie. Wymiary hali to 30 m d?ugo?ci i 22 m szeroko?ci w tym miejsce na modu?owe rozk?adane trybuny z ok. 250 miejscami dla kibic?w. Hala wyposa?ona zostanie min. w pod?og? sportow? z systemem Linodur. Po zako?czeniu prac przewidzianych na 26 lutego 2016 r. hala ma by? oddana „pod klucz” z pe?nym wyposa?eniem sportowym.

Przy podpisaniu umowy by? obecny Jacek Szpunar, Wiceprezes Klubu Pi?ki Siatkowej, radny V kadencji samorz?du, inicjator budowy hali oraz konsultant przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunk?w zam?wienia w zakresie wyposa?enia hali w sprz?t sportowy oraz wykonania pod?ogi sportowej.
Wi?cej mo?na przeczyta? na stronie Urz?du Miasta i Gminy Nowa D?ba. >>>Link

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wiadomości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.