„Dwójka” wygrywa!

25 kwietnia 2018 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie odbył się Półfinał Wojewdzkich Igrzysk Dzieci w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania „Dwójka” wygrywa! została wyłączona

„Dwójka” w półfinale wojewódzkim!

12 kwietnia 2018 r. na obiektach Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu odbyły się zawody rejonowe w minisiatkówce dziewcząt szkół podstawowych, których stawką był awans do półfinału Podkarpacia. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania „Dwójka” w półfinale wojewódzkim! została wyłączona

KPS wygrywa … mimo wszystko :-)

25 marca 2018 r. w Stalowej Woli zainaugurowany został cykl eliminacji wojewódzkich Mistrzostw Polski w Pice Siatkowej w kategoriach wiekowych U11 i U12.  Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Mecze | Możliwość komentowania KPS wygrywa … mimo wszystko :-) została wyłączona

Nabór do grupy początkowego szkolenia

Zarząd Klubu Piłki Siatkowej informuje, że od kwietnia 2018 r. prowadzony jest nabór oraz zajęcia w grupie początkowego szkolenia dla dziewcząt klas trzecich szkoły podstawowej.
Szczegóły na plakacie. Od miesiąca września godziny zajęć mogą ulec zmianie.Zapraszamy

Zaszufladkowano do kategorii Treningi, Wiadomości | Możliwość komentowania Nabór do grupy początkowego szkolenia została wyłączona

Siatkarskie Mikołajki 2017

9 grudnia 2017 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie odbyły się „Siatkarskie Mikołajki” będące gminnymi eliminacjami do rozpoczynających się eliminacji Mistrzostw Polski w Minisiatkówce dziewcząt w kategoriach U-10 , U-11 i U-12. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Siatkarskie Mikołajki 2017 została wyłączona

Z Jarosławia z tarczą

3 grudnia 2017 r. w Jarosławiu odbył się turniej rozgrywany w ramach Podkarpackiej Ligi Młodziczek. Na zawodach tych drużyna Klubu Piłki Siatkowej rozegrała dwa mecze z gospodyniami zawodów MKS San Pajda Jarosław II i MKS San Pajda Jarosław I.

Oba mecze zakończyły się niespodziewanymi zwycięstwami naszych zawodniczek – każdy w stosunku 2:1. Wyniki niespodziewane z tego względu, iż mecze rozegrane zostały dzień po 14-godzinnym wyjeździe i sukcesach w turnieju w Skarżysku Kamiennej. Tym większe brawa i szacunek dla dziewcząt, które następnego dnia wyruszyły na skuteczny „podbój” Jarosławia.

Wyjazd finansowany z budżetu Gminy Nowa Dęba.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Z Jarosławia z tarczą została wyłączona

Maraton siatkarski w Skarżysku Kamiennej

2 grudnia 2017 r. drużyny KPS Nowa Dęba uczestniczyły w Międzywojewódzkim Turnieju Siatkówki i Minisiatkówki w Skarżysku Kamiennej. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Maraton siatkarski w Skarżysku Kamiennej została wyłączona

PILNE

\';\'
\';\'

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania PILNE została wyłączona

Turniej Niepodległości

10 listopada 2017 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie rozegrany został Międzywojewódzki Turniej Niepodległości w Minisiatkówce Dziewcząt w kategoriach U-11 i U-12.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Turniej Niepodległości została wyłączona

Czy siatkówka dalej bêdzie mieszkaæ w Nowej Dêbie???

30 pa?dziernika 2017 r. Rada Miejska w Nowej D?bie podj??a uchwa?? dotycz?c? finansowania sportu na terenie naszej Gminy. Tekst projektu uchwa?y zamieszczamy poni?ej zaznaczaj?c na czerwono punkt, kt?ry ogranicza w znacznym stopniu dzia?alno?? KPS.

Punkt ten skutkuje mo?liwo?ci? realizacji nast?puj?cych scenariuszy:

1. Chc?c utrzyma? szkolenie na dotychczasowym poziomie tzn. 5 grup szkoleniowych ?rednio 14-15 zawodniczek ka?da zmniejszymy uposa?enia trener?w do kwoty brutto 380 z? miesi?czne !!! – zapraszamy ch?tnych instruktor?w i trener?w z odpowiednimi uprawnieniami do pracy w KPS,

2. Je?eli utrzymamy uposa?enia szkoleniowc?w na dotychczasowym poziomie ?rednio 660 z? brutto – wystarczy ?rodk?w na 3 trener?w czyli likwidujemy 2 grupy szkoleniowe ( kt?re ?) tym samym nie spe?nimy najwa?niejszych dla niekt?rych urz?dnik?w i radnych wska?nik?w statystycznych,

3. (Wariant najbardziej prawodopodobny) – ZMIENIMY DOTYCHCZASOWE MOTTO NASZEGO KLUBU – \”Siatk?wka mieszka w Nowej D?bie\” na \”Siatk?wka mieszka?a w Nowej D?bie do 2017 r.\”

Informujemy, ?e 2 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 odb?dzie si? zebranie Zarz?du KPS poszerzone o trener?w, kt?rego tematem b?d? skutki podj?cia tej?e uchwa?y dla dalszego funkcjonowania KPS. Na zebraniu tym ustalony zostanie mi?dzy innymi termin spotkania Zarz?du i trener?w z rodzicami wszystkich grup szkoleniowych. ( prawodopodobna data to 6 listopada 2017 r.) Efekty zebrania Zarz?du oraz termin, miejsce i godzina spotkania z rodzicami zostanie podana w pisemnym powiadomieniu skierowanym indywidualnie do ka?dego rodzica.

Prosimy jednocze?nie sympatyk?w siatk?wki o pomoc w odnalezieniu w internecie zasob?w zwi?zanych z uchwa?ami okre?laj?cymi tryb i zasady finansowania sportu w miastach i gminach naszego Kraju, kt?re w podobny spos?b ograniczaj? wydatki na szkolenie sportowe dzieci i m?odzie?y. Sami niestety nie byli?my w stanie takowych odnale??. Mile widziane proporcje: na ile znalezionych uchwa? przypada uchwa?a ograniczaj?ca te wydatki.

cdn

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Czy siatkówka dalej bêdzie mieszkaæ w Nowej Dêbie??? została wyłączona