Archiwum miesiąca: listopad 2017

PILNE

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania PILNE została wyłączona

Turniej Niepodległości

10 listopada 2017 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie rozegrany został Międzywojewódzki Turniej Niepodległości w Minisiatkówce Dziewcząt w kategoriach U-11 i U-12.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Turniej Niepodległości została wyłączona

Czy siatkówka dalej bêdzie mieszkaæ w Nowej Dêbie???

30 pa?dziernika 2017 r. Rada Miejska w Nowej D?bie podj??a uchwa?? dotycz?c? finansowania sportu na terenie naszej Gminy. Tekst projektu uchwa?y zamieszczamy poni?ej zaznaczaj?c na czerwono punkt, kt?ry ogranicza w znacznym stopniu dzia?alno?? KPS. Punkt ten skutkuje mo?liwo?ci? realizacji nast?puj?cych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Czy siatkówka dalej bêdzie mieszkaæ w Nowej Dêbie??? została wyłączona